Hotline:090-88-55-090

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục
Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Năm 2023, ngày tiêu thụ điện cao nhất của thành phố đạt 90,4 triệu kWh. Tuy nhiên, đỉnh này cũng bị vượt qua khi ngày tiêu thụ cao nhất quý I là 92,46 triệu kWh, rơi vào hôm 26/3.

\r\n\r\n

\\r\\n\\r\\n

\r\n\r\n

\\r\\n

\r\n\r\n
 
\r\n\r\n

\"\\"Công\"\\r\\n

\r\n\r\n

Thành Nguyễn

\r\n\r\n

\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n

\r\n\r\n

Quý I, tiêu thụ điện TP HCM đạt 6,9 tỷ kWh, tăng 9,45% so với cùng kỳ 2023. Bình quân mỗi ngày, địa phương này tiêu thụ 78,13 triệu kWh, cao hơn 12,02%. Tiêu thụ điện sinh hoạt tại TP HCM chiếm gần một nửa tổng sản lượng và có mức tăng gần 12%, tăng mạnh hơn nhiều so với nhóm ngoài sinh hoạt.

\r\n\r\n

\\r\\n\\r\\n

\r\n\r\n
Hệ thống điện thành phố hiện có độ dự phòng về công suất 40-60% tùy theo cấp điện áp, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu dùng điện theo tất cả kịch bản tăng trưởng tiêu thụ, theo EVNHCMC.\\r\\n\\r\\n\r\n

Viễn Thông

\r\n\\r\\n
\r\n

Bài viết khác

Video clip

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn